Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Rejonową Policji Warszawa I należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Na stronie głównej platformy ePUAP w pole wyszukiwarki Szukaj w portalu ePUAP należy wpisać nazwę podmiotu: "KRP Warszawa I".

Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług. Instrukcja korzystania z katalogu usług

3. Następnie po pojawieniu się listy podmiotów wraz z opisem obsługiwanych dokumentów należy wybrać pozycję wskazującą naszą komendę i odpowiednią usługę. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, to po kliknięciu klawisza "Przejdź do formularza",  będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. Jeśli nie, to zostanie wyświetlony ekran logowania do systemu ePUAP.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I :

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
  • Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Jawnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2019
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry