Informacja - Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Rejonowego Policji zgodnie z treścią aktu prawnego publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji.

 

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry