Pozwolenia na broń - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń dla osób fizycznych

Komendant Stołeczny Policji wydaje pozwolenia na broń palną osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie powiatu warszawskiego, grodziskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, wołomińskiego, mińskiego, nowodworskiego oraz warszawskiego zachodniego.

Pozwolenia na broń palną wydawane są w szczególności w celach:

  • ochrony osobistej, osób i mienia,
  • łowieckich,
  • sportowych,
  • rekonstrukcji historycznych,
  • kolekcjonerskich,
  • pamiątkowych,
  • szkoleniowych

po udokumentowaniu przez osobę ubiegającą się, ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia w danym celu (art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz.525 ze zm.)

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać TUTAJ lub w Wydziale Postępowań Administracyjnych KSP, ul. Nowolipie 2 (wejście od ulicy Nowolipki) w godzinach pracy Wydziału lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta WPA KSP w poniedziałki w godz. 13-18 oraz od wtorku do czwartku w godz. 10-14.

Pozwolenia na broń dla przedsiębiorców

Zasady przydzielania broni palnej przez Komendanta Stołecznego Policji dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji.


I. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń, umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145, poz. 1211 ze zm.).
2. Oświadczenie, z którego wynika, że ubiegający się o broń przedsiębiorca posiadający koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określającą zakres i formy ich prowadzenia będzie chronił obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie na którym wymagana jest ochrona wykonywana przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
4. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia, celem sporządzenia kopii - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

II. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń nie umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Dokument regulujący m. in.:
- charakter (rodzaj) chronionego obiektu,
- analiza stanu potencjalnych zagrożeń,
- dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej a w tym stan etatowy, rodzaj i ilość uzbrojenia oraz sposób zabezpieczenia broni i amunicji,
- zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Zasady organizacji ochrony muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
5. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia celem wykonania - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

6. Wykaz licencjonowanych pracowników ochrony wykonujących zadania z bronią.

III. Ochrona osób

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Dokument regulujący zasady organizacji ochrony osób (konkretnego kontraktu lub ogólne zasady realizacji ochrony) z których wynikają zasady przechowywania broni w trakcie wykonywania usługi, liczbę i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi, postępowanie pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni poza chronionym obiektem w rozumieniu przepisów art. 25 KK - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.). Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
3. Zasady organizacji ochrony muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
5. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

6. Wykaz licencjonowanych pracowników ochrony wykonujących zadania z bronią.

IV. Ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
4. Dokument regulujący zasady organizacji konwojów obowiązujący w danej firmie. Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 37 oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166 poz.1128) - zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
5.
Wykaz licencjonowanych pracowników ochrony wykonujących zadania z bronią.

V. Grupy interwencyjne

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Dokument regulujący zasady organizacji pracy grupy interwencyjnej obowiązujący w danej firmie z których wynikają:
- zasady przechowywania oraz wydawania broni na potrzeby załóg interwencyjnych w tym uwzględniające tryb przekazywania broni poszczególnym zmianom w trakcie wykonywania usługi,
- liczbę i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi w kontekście liczby sektorów obszarów lub stref wykonywania usług przez uzbrojoną grupę interwencyjną,
- zasady postępowania pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni w chronionym obiekcie,
- zasady postępowania pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni poza chronionym obiektem w rozumieniu przepisów art. 25 KK, przez uzbrojone grupy interwencyjne,
- algorytmy podejmowania interwencji w typowych sytuacjach kryzysowych (napad, włamanie itp.)
zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.). Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114 poz. 740 z późn. zmianami).
4. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia z których wynika konieczność ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną (co najmniej jedna aktualna umowa z której wynika konieczność wykonywania ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną w danym sektorze, obszarze lub strefie) - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. 2006 poz.1635), wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć stosowne należności tytułem opłat i kosztów postępowania administracyjnego:

  • 17,00 zł za zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, oraz
  • 1193,00 zł za pozwolenie na broń dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Opłaty na konto Urzędu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr. 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry