Struktura organizacyjna - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna


Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji

1) Kierownictwo

 •  Komendant Rejonowy Policji
 •  I Zastępca komendanta Rejonowego Policji
 •  Zastępca Komendanta Rejonowego Policji
 •  Zastępca Komendanta Rejonowego Policji

2) Komórki organizacyjne

 • Wydział Operacyjno Rozpoznawczy
 • Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
 • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej
 • Wydział Prewencji
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydział Sztab Policji
 • Zespół Prewencji Kryminalnej
 • Wydział Kontroli Kadr i Szkolenia
 • Wydział Wywiadowczo Patrolowy
 • Zespół do spraw Statystyki i Przestepczości

Metryczka

Data publikacji : 29.07.2013
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry